Scroll Top
Kulzers mässmonter byggd av Ratius Mässbyrå

Hållbar monterdesign för Kulzer Nordic

Hos Ratius bygger vi långsiktiga partnerskap som går utöver att bara möta våra kunders behov. Genom att kombinera vår expertis och Kulzer Nordics vision strävar vi efter att skapa en monterlösning som inte bara är estetiskt tilltalande utan också miljövänlig och resurseffektiv. Kulzer Nordic är en ledande aktör inom tandvårdsbranschen och en del av Mitsui Chemicals Group.

Kulzer Nordic

Kulzer har, med sina imponerande 80 år inom tandvårdssektorn, etablerat sig som en global pionjär för pålitliga och innovativa tandvårdslösningar.

Med 1400 anställda världen över strävar de mot att vara en livslång partner för sina kunder, med målet att skapa leenden hos patienter genom banbrytande material och digitala lösningar.

Besök Kulzer Nordic för mer info.

Förverkligande av monterkoncept

Vår resa med Kulzer började för fyra år sedan när vi kontaktade dem inför Swedental. Efter ett välkomnande möte i Helsingborg har vi fortsatt att stärka vårt samarbete genom att designa och bygga mässmontrar i Sverige, Finland och Danmark. Vår styrka ligger i att förstå och förverkliga Kulzers monterkoncept.

Hållbar design för hållbara resultat

Ett av våra betydande samarbetsprojekt med Kulzer var utformningen av mässmontern på Swedish Dental Expo. Vi tog deras koncept och omsatte det i praktiken genom att skapa och konstruera montern, där vi dessutom integrerade en viktig hållbarhetsdimension. Genom att aktivt återanvända en betydande mängd material och möjliggöra uthyrningen av takrundeln till dem, lyckades vi skapa ett monterkoncept som inte bara var kostnadseffektivt utan också miljövänligt.

Den hållbara inriktningen innebar att vi noggrant valde material och implementerade återvinningsbara alternativ i konstruktionen av montern. Genom att inkorporera återanvändning i vår designapproach bidrog vi inte bara till att minska kostnaderna för projektet utan också till att minska övergripande miljöpåverkan.

UtmaningAR VID upprepade mässor

En av de mest betydelsefulla och krävande utmaningarna vi ställdes inför var att säkerställa att montermaterialet förblev fräscht och i optimalt skick trots upprepade mässor. Detta krävde inte bara noggrann planering och design utan också en dedikerad insats för att hantera och underhålla montern över tiden.

Genom att vara medvetna om de specifika utmaningarna som upprepade mässor kan medföra har vi aktivt arbetat för att minimera slitage och maximera hållbarheten hos montermaterialet.

I takt med förändrade förutsättningar och en minskad budget har vårt samarbete utvecklats till att vara än mer flexibelt men fortsatt hållbart. Det gläder oss att Kulzer fortsätter att välja oss som samarbetspartner, även när ekonomiska begränsningar och mindre monterytor utgör en utmaning.

Vårt partnerskap med Kulzer Nordic har varit en spännande och utvecklande resa inom områden som kreativitet, hållbarhet och långsiktighet. Under denna samarbetsperiod har vi inte bara uppnått affärsmässiga framgångar utan också delat och förstärkt gemensamma värderingar och mål. Vi ser fram emot att fortsatt utveckla Kulzer och deras monterkoncept med fokus på innovation och hållbarhet.

Ratius skapar kreativa, funktionella miljöer som gör det möjligt för människor att mötas både nationellt och internationellt. Vi erbjuder allt från mässmontrar, monterdesign, utställningar och monterbyggnation till roadshows, event och grafisk profilering av ditt varumärke. Vi har vunnit designpriset “Årets monter” i olika kategorier vid ett flertal tillfällen. Läs mer om monterdesign och monterbyggnation.

SE FLER REFERENSER

Leave a comment

Preferenser
Denna integritetspolicy anger typ, omfattning och ändamål med insamlandet, behandlingen och användningen av de personuppgifter som du väljer att dela med dig av när du kommunicerar med oss via telefon, epost och brev samt när du besöker RATIUS hemsida www.ratius.se (nedan”hemsidan”). Observera att det inte är ett krav att du lämnar ut personuppgifter för att du ska kunna använda vår hemsida.