Scroll Top
stockholm wood city

LEDANDE AKTÖR INOM FASTIGHETSBRANSCHEN 

Atrium Ljungberg är en ledande aktör inom fastighetsbranschen, med fokus på ägande, utveckling och förvaltning av fastigheter. De strävar efter att skapa dynamiska stadsmiljöer med en varierad mix av kontor, bostäder och handel, där även kulturella, service- och utbildningsmöjligheter integreras.

Vi på Ratius har tillsammans med Atrium Ljungberg jobbat ihop i en rad projekt och ett av de senare är Stockholm Wood City.

Stockholm Wood City

Stockholm Wood City är ett ambitiöst och innovativt stadsbyggnadsprojekt i trä. Beläget i Sickla kommer detta projekt att bli ett globalt föredöme för hållbart byggande och arkitektur. Genom att kombinera modern design med traditionella material skapas en unik urban miljö som pulserar av liv och aktivitet. Här kommer arbetsplatser, bostäder, restauranger och butiker att integreras, alla byggda med trästommar för att minska miljöpåverkan och främja hållbarhet.

“Stockholm Wood City markerar en ny era för hållbar arkitektur och stadsutveckling och blir ett internationellt skyltfönster för hållbart byggande.”

Linn Cedergren, Atrium Ljungberg

stockholm wood city

Stig in i framtiden i Stockholm Wood Citys showroom

I nära samarbete med Atrium Ljungberg har vi på Ratius haft förmånen att delta i utformningen och genomförandet av deras showroom i Sickla.

Genom att lyssna noggrant på Atrium Ljungbergs önskemål och behov har vi skapat ett heltäckande koncept som inte bara speglar deras projekt, Stockholm Wood City, utan också fångar uppmärksamheten hos besökarna. Vi har arbetat med allt från design och layout till praktiska detaljer för att säkerställa att showroomet ger en inblick i deras arbete. Allt för att besökaren ska få en så levande bild av projektet som möjligt.

Det har varit en spännande resa att vara en del av detta projekt och att se det växa från idé till verklighet. Vår strävan efter kvalitet och innovation har varit central i arbetet och vi är stolta över resultatet.

Med hållbarhet i fokus

Genom att ha hållbarhet i fokus strävar vi alltid efter att göra en positiv skillnad i världen. Vi integrerar hållbara metoder och materialval i våra projekt och tar därmed ett medvetet ansvar för miljön och samhället vi verkar i.

Därför är vi glada över att vara en del av Stockholm Wood City-projektet, där hållbarhet är en central del av visionen. Genom att använda trä som primärt byggmaterial minskar vi inte bara vår miljöpåverkan utan möjliggör också återanvändning av material. Detta återspeglar vårt engagemang för att skapa en mer hållbar och resurseffektiv framtid för kommande generationer.

“I projektet med Atrium Ljungberg var hållbarhetsaspekten en självklar ingrediens redan från början då projektet i sin helhet är 100 % hållbarhetsdrivet.”

Helena Ericsson, VD Ratius

Aktivt hållbara val

På Ratius prioriterar vi hållbarhet och ser det som en central del av vår verksamhet. Miljöhänsyn är integrerat i varje steg av vårt dagliga arbete, med målet att minimera vår påverkan på miljön. För oss är hållbarhetsarbete mer än bara att ha goda intentioner; det handlar om aktiva val av hållbara alternativ och att agera i enlighet med dem.

“Att arbeta hållbart är självklart för oss på Ratius men det kräver att man ibland tänker till och både orkar, hinner och vågar göra hållbara val. Det ska dessutom harmoniera med en för kunden dedikerad budget. Är det måhända det som utgör den största utmaningen för många? Blir det en intressekonflikt mellan ekonomiska mål och hållbarhetsmål?”

Helena Ericsson, VD Ratius

Vi förstår att balansen mellan ekonomiska mål och hållbarhetsmål kan vara utmanande, men den är inte omöjlig att uppnå. Vi tar vårt ansvar på allvar när det gäller att integrera hållbarhet i alla delar av vårt arbete. Genom kontinuerlig dialog med våra kunder sätter vi fokus på hållbarhet och strävar efter att utveckla lösningar som är både ekonomiskt genomförbara och miljömässigt anpassade.

Vårt engagemang sträcker sig från design och materialval till resurshantering, återanvändning och ansvarsfull personal. Vi är fast övertygade om att genom en kombination av innovation, samarbete och en stark vilja göra skillnad och skapa en hållbar framtid för både våra kunder och vår planet.

Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Atrium Ljungberg

Med fokus på att inte bara upprätthålla vår gemensamma inriktning på hållbarhet utan också att utforska nya och spännande sätt att integrera detta i våra framtida projekt.

Om du vill veta mer om vårt arbete tveka inte att kontakta oss på Ratius – din partner för mässor och evenemang. Vi skiljer er från mängden.

Ratius skapar kreativa, funktionella miljöer som gör det möjligt för människor att mötas både nationellt och internationellt. Vi erbjuder allt från mässmontrar, monterdesign, utställningar och monterbyggnation till roadshows, event och grafisk profilering av ditt varumärke. Vi har vunnit designpriset “Årets monter” i olika kategorier vid ett flertal tillfällen. Läs mer om monterdesign och monterbyggnation.

SE FLER REFERENSER

Lämna en kommentar

Preferenser
Denna integritetspolicy anger typ, omfattning och ändamål med insamlandet, behandlingen och användningen av de personuppgifter som du väljer att dela med dig av när du kommunicerar med oss via telefon, epost och brev samt när du besöker RATIUS hemsida www.ratius.se (nedan”hemsidan”). Observera att det inte är ett krav att du lämnar ut personuppgifter för att du ska kunna använda vår hemsida.